A- A A+

Voorschriften en procedures zijn van groot belang

Wie mag orthopedische schoenen voorschrijven

Deze mogen voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist voor orthopedie, fysische geneeskunde, reumatologie, algemene heelkunde, pediatrie, neurologie en functionele revalidatie.

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt door een orthopedische schoentechnicus, die deze doorstuurt naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Bij een eerste aanvraag kan de patiënt opgeroepen worden door deze adviserend geneesheer. Na controle worden de patiënt en de orthopedische schoentechnicus schriftelijk op de hoogte gebracht van de goedkeuring.

Levertermijn

Bij een hernieuwing van orthopedische schoenen zal de levertermijn 4 à 5 weken zijn. Bij een eerste aanvraag zal de levering gebeuren na 5 à 6 weken na het verkrijgen van de goedkeuring.

Wanneer heeft men terug recht op nieuwe schoenen

  • kinderen tot 18 jaar : om de 9 maanden
  • bij zware aandoening (cat. A) : elk jaar
  • schoenen met absolute en relatieve indicatie (cat. B en C) : jaarlijks tot 65 jaar; daarna elke 2 jaar 

Persoonlijk aandeel

Afhankelijk van de categorie varieert de eigen bijdrage tussen 30 euro en 140 euro. Wij zijn erkend bij ieder ziekenfonds; daarom werken wij met het 'derdebetalerssysteem'. Dit wil zeggen dat de patiënten enkel hun eigen bijdrage moeten betalen.

Back to Top